• EnglishPolski
Current recruitment results:
Semestr zimowy 2015/2016
(Semester:2015/2016 - winter)
Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia. Nabór letni na semestr zimowy. Rozpoczęcie zajęć - 28.09.2015.
Enrolment: Studia niestacjonarne I stopnia(type: Basic Part-time I degree)
Enrolment: Studia stacjonarne II stopnia(type: Basic Full-time II degree)
Enrolment: Studia niestacjonarne II stopnia(type: Basic Part-time II degree)