• EnglishPolski
Current recruitment results:
Semestr zimowy 2016/2017
(Semester:2016/2017 - winter)
Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia. Nabór letni na semestr zimowy.
Enrolment: Studia niestacjonarne III stopnia, Wydział Zarządzania i Ekonomii(type: Basic Part-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Architektury(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: międzyuczelnianie studia III stopnia INTERCHEM (WCh PG i WCh UG)(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Chemiczny(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Elektrotechniki i Automatyki(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Zarządzania i Ekonomii(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Mechaniczny(type: Basic Full-time III degree)
Enrolment: Studia stacjonarne III stopnia, rekrutacja dodatkowa na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki(type: Additional Full-time III degree)