• EnglishPolski
Current recruitment results:
Semestr zimowy 2016/2017
(Semester:2016/2017 - winter)
Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia. Nabór letni na semestr zimowy.
Enrolment: Studia niestacjonarne III stopnia, rekrutacja dodatkowa na Wydział Zarządzania i Ekonomii(type: Additional Part-time III degree)
Enrolment: Dodatkowy nabór na studia międzyuczelniane studia III stopnia INTERCHEM (WCh PG i WCh UG)(type: Basic Full-time III degree)